sv

Vi tänker långsiktigt

Vi producerar i Europa

Vi har valt att lägga all vår produktion i Europa. Den geografiska närheten ger oss kortare leveranssträckor, kortare ledtider men närheten är också fördelaktig ur ett kulturellt och relationsskapande perspektiv.

.

Vi arbetar med material i hög kvalitet

Olika material har olika förutsättningar. Vi strävar efter att använda material som håller hög kvalitet under lång tid, som är goda för människan, som bidrar till en mer ansvarsfull produktion och minskad negativ miljöpåverkan. 

.

Vi jobbar med Pay it forward

Att finnas där för våra medmänniskor i både stort och smått är en självklarhet för oss. Större projekt har vi haft med Project Playground och Ronalad McDonald i vår hemstad Uppsala. Vi har också skänkt sekunda plagg till ett kulturellt projekt som resulterade i en matta som synts i "Så mycket bättre". Vi stödjer även den lokala kvinnojouren, gymnasieskolans UF-företag och BUP - mindre insatser som får stor betydelse för den enskilda människan.

.

Delar av vår produktion är kopplad till efterfrågan under säsong

Att producera i Europa innebär att vi kortar ledtiden med flera månader och det betyder att vi kan ta viktiga beslut närmare det aktuella försäljningstillfället. Vissa av besluten kan vi till och med ta under innevarande säsong. Att kunna producera och köpa hem on-demand är en enorm fördel i arbetet med hållbara inköp.  


Vårt försäljningssätt gör att våra kunder får bästa råden för bra och användbara köp


Genom Priority shopping kan du som kund få personlig hjälp och service av våra säljare. De relationer våra säljare skapar till dig som kund göra att de kan guida dig till det bästa köpet. Ett köp där du förutom råd om passform, matchningar och styling också kan få information om material och skötsel. På det viset tror vi att vi bidrar till ett bättre köpbeteende, med färre byten och returer, till nöjdare kunder och till plagg som används om och om igen.